ustroje akustyczne

SONY DSCDyfuzory Schroedera

Z punktu widzenia psychofizjologii słuchu dobre rozproszenie fali akustycznej w pomieszczeniu jest jednym z najważniejszych czynników poprawiających brzmienie dźwięku. Dyfuzory zapewniające skuteczne rozpraszanie fali dźwiękowej muszą być wykonane z materiałów umożliwiających jej odbicie. Jeśli więc konstrukcja jest wykonana z materiałów pochłaniających i dźwiękochłonnych, o efektywności funkcji rozpraszania trudno mówić. Dotyczy to zwłaszcza różnego rodzaju piramidek piankowych, ustrojów wykonanych ze styropianu, xps, itp.

Dyfuzor Schroedera to pierwsza konstrukcja o działaniu rozpraszającym ściśle opisana matematycznie. Jego działanie opiera się na odpowiednim sumowaniu fal odbitych z różnymi fazami od sztywnych powierzchni. Najlepsze rozpraszanie dźwięku uzyskujemy umieszczając dyfuzory w miejscach pierwszych odbić. Przyczyniają się one do skrócenia czasu pogłosu, likwidują echo trzepoczące i efekt filtra grzebieniowego. Nie przetłumiają pomieszczenia, zachowując jego żywość akustyczną. Modułowa budowa dyfuzorów pozwala na ich dowolne zestawianie.

 

 

SONY DSCUstroje pochłaniająco-rozpraszające

Oprócz działania rozpraszającego często wymagana jest charakterystyka pochłaniająca. Ustroje pochłaniająco-rozpraszające są uzupełnieniem oferty ustrojów rozpraszających. Sztywna, perforowana płyta frontowa ogranicza pochłanianie wysokich i średnich częstotliwości, nie stanowiąc równocześnie przeszkody dla częstotliwości niższych.

 

AM ULOTKA 210x210 A01Przykładowe rozmieszczenie ustrojów akustycznych